Nacházíte se: / ProduktySkrápění a vodní clony

Systém skrápění pro Vaše konstrukce navrhneme, vypočítáme a projednáme s HZS, který bude stavbu uvádět do užívání. Pomůžeme Vám s návrhem konstrukce, aby její provedení bylo z hlediska výroby optimální a cena pro zákazníka co nejnižší, při zajištění úměrné ziskovosti. Je možné používat libovolný typ požárního skla, výplně nebo konstrukce s ověřenou požární odolností a skrápěním prodloužit její požární odolnost.

Výhodou těchto konstrukcí je jejich cena, jednoduchost provedení a mechanické vlastnosti na základě nižší hmotnosti, to znamená menší hmotnost křídla nebo celé konstrukce, nižší tloušťku skla a požití rámů bez tepelné izolace.

V případě vodních clon nahradíme kompletně otvorovou výplň s požární odolností aktivním požárně bezpečnostním zařízením podle požadavků projektových norem. Pokud potřebujete, zajistíme Vám nejen projektové řešení, ale i kompletní dodávku s certifikovanými komponenty, servisem i periodickými kontrolami provozuschopnosti. Vše na klíč.